Izlaganja članova projekta MEGAHR

Čudesan slučaj trećeg lica pomoćnog glagola (Jana Willer-Gold i Anita Peti-Stantić, Sveučilište u Zagrebu)

Procesiranje SVO i OVS reda riječi u hrvatskome: Uloga obilježja prominentnosti u razumijevanju i prihvatljivosti rečenica (Irina Masnikosa i Anita Peti-Stantić, Sveučilište u Zagrebu)

Figurativni potencijal konkretnih glagola u južnoslavenskim jezicima (Jelena Tušek, Anita Peti-Stantić, Ana Vasung, Sveučilište u Zagrebu) 

(Psiho)lingvistički prediktori subjektivne dobi usvajanja riječi: ima li razlika za riječi usvojene u različitim razvojnim razdobljima? (Gordana Keresteš, Mirjana Tonković, Anita Peti-Stantić, Sveučilište u Zagrebu)

Važnost stručnog znanja u procjeni konkretnosti u kontekstu (Maja Anđel, Anita Peti-Stantić, Mateusz-Milan Stanojević, Sveučilište u Zagrebu)

Od statičkih prema dinamičkim reprezentacijama riječi u računalnim modelima: predviđanje konkretnosti riječi u kontekstu (Nikola Ljubešić i Anita Peti-Stantić)

Odrednice vremena reakcije u zadatku leksičke odluke za imenice iz Hrvatske psiholingvističke baze (Denis Vlašiček, Mirjana Tonković, Francesca Dumančić, Odsjek za psihologiju, Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu)

Obrada sličnica općeg akademskog vokabulara kod višejezičnih govornika (Vedrana Gnjidić, Marijan Palmović, Anita Peti-Stantić, Sveučilište u Zagrebu)

 

 337 total views,  1 views today

This post is also available in: enEnglish (Engleski)