Jelena Tušek

Jelena Tušek (1982, Zagreb) diplomirala je južnoslavenske jezike i književnosti i fonetiku na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, a doktorirala 2019. na istom fakultetu na Poslijediplomskom doktorskom studiju lingvistike. Od 2011. godine zaposlena je kao asistentica na Katedri za slovenski jezik i književnost Filozofskog fakulteta u Zagrebu gdje izvodi nastavu iz slavističkih i slovenističkih lingvističkih kolegija. 2005/2006. godine boravila je na semestralnoj stipendiji u Mariboru, a 2008. u Ljubljani. U organizacijskom je odboru međunarodne konferencije Hrvatskog društva za primijenjenu lingvistiku 2012. i 2013. godine. Pohađala je radionicu računalne leksikografije Lexicography MasterClass – Lexicom 2010. godine u Ljubljani, 2 seminara slovenskog jezika, literature i kulture u Ljubljani (2006. i 2011. godine), te međunarodnu ljetnu školu The first NetWordS Summer School 2012 u Dubrovniku. Suradnica je na nekoliko znanstvenih projekata:

 

 550 total views,  1 views today

This post is also available in: enEnglish (Engleski)