Izlaganja na konferencijama i pozvana predavanja

 1. Irina Masnikosa. “Contextualization of Concreteness and Imageability within Grammatical Frames“. ASEEES Summer Convention 2019. 15. lipnja 2019. Zagreb.
 2. Jelena Tušek. “Replicability of Psycholinguistic Experiments across Languages: Croatian and Slovene“. ASEEES Summer Convention 2019. 15. lipnja 2019. Zagreb.
 3. Anita Peti-Stantić. “Uncontextualized and Contextualized Concreteness and Imageability“. ASEEES Summer Convention 2019. 15. lipnja 2019. Zagreb.
 4. Anita Peti-Stantić. Čitajmo da ne zaboravimo misliti: čitanje kao intelektualna aktivnost. Sveučilište u Osijeku, 28. svibnja 2019. (u sklopu predstavljanja knjige “Čitanjem do (spo)razumijevanja: od čitalačke pismenosti do čitateljske sposobnosti). (pozvano predavanje)
 5. Anita Peti-Stantić. “Strukture vokabulara za strukture mišljenja: od fonetike do semantike“. Osmi sastanak Odjela za fonetiku Hrvatskoga filološkog društva u akademskoj godini 2018./2019. (u drugom ciklusu pod naslovom Suvremeni istraživački pristupi govoru i jeziku). Zagreb. 20. svibnja 2019. (pozvano predavanje)
 6. Gnjidić, Vedrana. Peti-Stantić, Anita. “Veza širine i dubine vokabulara i akademske pismenosti učenika”. 33. međunarodni znanstveni skup Hrvatskog društva za primijenjenu lingvistiku  (Značenje u jeziku: od individualnoga do kolektivnoga). 16. svibnja 2019. Filozofski fakultet u Rijeci.
 7. Anita Peti-Stantić. Čitajmo da ne zaboravimo misliti: čitanje kao intelektualna aktivnost. Sveučilište u Zadru, 14. svibnja 2019. (u sklopu predstavljanja knjige “Čitanjem do (spo)razumijevanja: od čitalačke pismenosti do čitateljske sposobnosti). (pozvano predavanje)
 8. Peti-Stantić, Anita, Tonković, Mirjana. “Croatian Psycholinguistic Database: Challenges and Achievements”. Međunarodni znanstveni skup E-rječnici i e-leksikografija (u organizaciji Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Hrvatske zaklade za znanost i Sveučilišta VERN). 10. i 11. svibnja 2019. (VERN, Iblerov trg 14). (pozvano predavanje)
 9. Willer-Gold, Jana, Matić, Ana, Pavlović, Marijan, Peti-Stantić, Anita.”Croatian Conjunct Agreement Preferences Disambiguate Relative Clause Antecedent”. Neuroscience of Language Conference, 22./23. travanj 2019. Abu Dhabi, UAE.
 10. Keresteš, Gordana, Tonković, Mirjana, Peti-Stantić, Anita. Psiholingvistički prediktori dobi usvajanja riječi. Međunarodni psihologijski znanstveni skup 24. dani Ramira i Zorana Bujasa . 13. travnja 2019. Filozofski fakultet, Zagreb.
 11. Peti-Stantić, Anita. “Strategije poučavanja vokabulara za razumijevanje teksta: od strukturiranog vokabulara do strukturiranog teksta”. Županijsko stručno vijeće učitelja hrvatskog jezika Bjelovarsko-bilogorske županije. 5. travnja 2019. Daruvar (pozvano predavanje)
 12. Keresteš, Gordana. “Teškoće čitanja – modeli podrške i intervencije u školskom okruženju.” Međužupanijski stručni skup stručnih suradnika psihologa u osnovnim i srednjim školama. 14. ožujka 2019. Zagreb, OŠ Vrbani (pozvano predavanje).
 13. Peti-Stantić, Anita. “Concreteness and imageability at the interface of linguistics and psychology“. University of Birmingham, 1. ožujka 2019. Birmingham, Ujedinjeno Kraljevstvo (pozvano predavanje)
 14. Peti-Stantić, Anita. “Concreteness and imageability at the interface of linguistics and psychology”. UCL, 26. veljače 2019. Linglunch.  London, Ujedinjeno Kraljevstvo (pozvano predavanje)
 15. Peti-Stantić, Anita. “Imagining the abstract and non-imageable. Sveučilište Oxford, Ujedinjeno Kraljevstvo. 20. veljače 2019. (pozvano predavanje)
 16. Peti-Stantić, Anita. Figurative Potential of Light Verb Constructions in Croatian. 70th ASEEES conference (Association for Slavic, East European and Eurasian Studies), Boston, SAD.
 17. Barbaroša Šikić, Mirela, Peti-Stantić, Anita, Martinis, Olgica. Kemionica: razumijem što govore kemičari. 4. hrvatska konferencija o kemijskom obrazovanju. Split, Hrvatska. 10. studeni 2018.
 18. Peti-Stantić, Anita,Tonković, Mirjana, Keresteš, Gordana. Od strukture vokabulara do strukture teksta26. godišnja konferencija hrvatskih psihologa “Kvaliteta života kroz životni vijek: izazovi i preporuke”. Sveti Martin na Muri, Hrvatska, 9. studeni 2018.
 19. Peti-Stantić, Anita, Keresteš, Gordana. Why systematicity matters? 1st Literacy Summit of the Europan Literacy Network, Porto, 1.11.2018.
 20. Stanojević, Mateusz-Milan. Do concreteness and imageability depend on lexical class? AELCO 2018: XI International Conference of the Spanish Cognitive Linguistics Association, Córdoba, Španjolska, 19. 10. 2018.
 21. Anđel, Maja, Mateusz-Milan Stanojević i Anita Peti-Stantić. Contextualized and non-contextualized concreteness ratings51st Annual Meeting of the Societas Linguistica Europaea, Tallinn, Estonija.
 22. Masnikosa, Irina. The Processing of VP Ellipsis in Croatian: Exploring the Main Assertion HypothesisForm-Meaning Mismatches in Natural Language. Göttingen, Njemačka, 31. 7. 2018.
 23. Peti-Stantić, Anita, Maja Anđel, Gordana Keresteš, Nikola Ljubešić, Mateusz-Milan Stanojević i Mirjana Tonković. 2018. Psiholingvističke mjere ispitivanja 3.000 riječi hrvatskoga jezika: konkretnost i predočivost. Suvremena lingvistika, Vol. 44 No. 85 DOI: https://doi.org/10.22210/suvlin.2018.085.05
 24. Ljubešić, Nikola, Darja Fišer i Anita Peti-Stantić. 2018. Predicting Concreteness and Imageability of Words Within and Across Languages via Word Embeddings. 3rd Workshop on Representation Learning for NLP (RepL4NLP), Melbourne, Australia, 22. srpnja 2018.
 25. Peti-Stantić, Anita. 2018. Čitanje za (spo)razumijevanje. Međužupanijski skup školskih knjižničara Varaždinske, Koprivničko-križevačke i Međimurske županije. Ivanec, 4. lipnja 2018. (pozvano predavanje)
 26. Peti-Stantić, Anita. An Interplay of Hierarchy and Linearity in Mental Grammar of Croatian. CLARC 2018: Perspectives on Linguistic Diversity, Rijeka, 8. do 10. lipnja 2018.
 27. Keresteš, Gordana; Tonković, Mirjana i Peti-Stantić, Anita. Koje riječi (mislimo da) smo naučili najranije? XXI. dani psihologije u Zadru, svibanj 2018.
 28. Willer Gold, Jana; Peti-Stantić, Anita; Palmović, Marijan i Matić, Ana. Mjerenjem pokreta očiju do referenta relativnih rečenica: koordinirana strukturaHrvatski sintaktički dani, Osijek, svibanj 2018.
 29. Masnikosa, Irina i Peti-Stantić, Anita. 2018. O obliku i tipu informacije u procesiranju zavisnosloženih rečenica: elipsa. Hrvatski sintaktički dani, Osijek, svibanj 2018.
 30. Peti-Stantić, Anita. 2018. Potka i osnova: tkanje gramatičnosti. STULIKON, 12. svibnja 2018. (pozvano predavanje)
 31. Keresteš, Gordana. 2018. Intervencije za podizanje čitalačke pismenosti – zašto su važne i što može činiti škola? Državni stručni skup Agencije za odgoj i obrazovanje “Učinkovite intervencije” za stručne suradnike psihologe i nastavnike psihologije. Varaždin, 8.-10. svibnja 2018. (pozvano predavanje)
 32. Peti-Stantić, Anita. 2018. Languages in the mind: systematic variability of agreement and word order interface options. 32. međunarodni znanstveni skup HDPL-a: Jezik i um, Rijeka, 3.-5. svibnja 2018. (plenarno izlaganje) VIDEO
 33. Lečić, Dario i Tušek, Jelena. 2018. Je li konkretnije i/ili predočivije ujedno i frekventnije. 32. međunarodni znanstveni skup HDPL-a: Jezik i um, Rijeka, 3.-5. svibnja 2018.
 34. Peti-Stantić, Anita. 2018. Leksik i gramatika u umu. Pozvano izlaganje na Lingvističkim razgovorima HDPL  26.4.2018.
 35. Peti-Stantić, Anita. 2018. Mozak (ni)je za čitanje : Kritičko čitanje za kritičko građanstvo, 23. travnja 2018.
 36. Peti-Stantić, Anita. 2018. “Čitanje u mozgu za čitanje u društvu” na Stručnom međunarodnom skupu Hrvatskog knjižničarskog društva Informacijska pismenost u dječjim knjižnicama (pozvano izlaganje), 23. ožujka 2018. VIDEO
 37. Peti-Stantić, Anita. 2018. “Strategije poučavanja vokabulara za razumijevanje teksta: najava prvog modula za učitelje” u Agenciji za odgoj i obrazovanje (pozvano izlaganje), 16. veljače 2018.
 38. Tušek, Jelena; Vasung, Ana; Peti-Stantić, Anita. 2018. Suodnos konkretnosti i figurativnosti glagola u južnoslavenskim jezicima. Kompas, 9. i 10. veljače 2018.
 39. Peti-Stantić, Anita. 2018. Klitike naše svagdašnje. Pun ti je kufer? I meni. Zagrebački lingvistički krug. (pozvano predavanje), 23. siječnja 2018., Zagreb
 40. Peti-Stantić, Anita. 2017. Od informacije do strukture i natrag: potencija i realizacija. LinguaDOC I. znanstveni skup doktoranada HDPL-a: Istraživanje – od zamisli do objave. (pozvano predavanje), 25. studenoga 2017., Rijeka
 41. Stanojević, Mateusz-Milan i Peti-Stantić, Anita. 2017. Concreteness, subjective frequency and the thing/relation distinction in Croatian. 15th Slavic Cognitive Linguistics Conference (SCLA 2017), 12.-14. listopada 2017., Sankt Peterburg (Rusija)
 42. Peti Stantić, Anita i Mirjana Tonković. 2017. Disentangling Linearity: Croatian Personal Pronouns. The Resolving Conflicts Across Borders Conference (RCAB), 20.-24. listopada 2017., Dubrovnik
 43. Jackendoff, Ray. 2017. What can you say without syntax? A grammatical hierarchy (pozvano predavanje). Zagreb, Filozofski fakultet, 18. listopada 2017.
 44. Peti-Stantić, Anita. 2017. On Wackernagel ten years later: Personal Pronouns in Information Structure. 12th Slavic Linguistic Society Annual Meeting (SLS), 21.-24. rujna 2017., Ljubljana (Slovenija)
 45. Tušek, Jelena i Anđel, Maja. 2017. Imageability of unimageable: Researching imageability of pseudoverbs in Croatian. 12th Slavic Linguistic Society Annual Meeting (SLS), 21.-24. rujna 2017., Ljubljana (Slovenija)
 46. Stanojević, Mateusz-Milan. 2017. Concreteness, abstractness and the building blocks of Croatian mental grammar. University of Sheffield, rujan 2017. (pozvano predavanje)
 47. Tušek, Jelena i Peti Stantić, Anita. 2017. Što je predočivo, a što konkretno u hrvatskom? 31. međunarodni znanstveni skup HDPL-a: Jezik i njegovi učinci, 4.-6. svibnja 2017., Rijeka.
 48. Peti-Stantić, Anita. 2017. Enriched Compositionality in Light Verb Constructions in Croatian. 3rd International Symposium on Figurative Thought and Language, 26.-28. travnja 2017., Osijek