Mirjana Tonković

Biografija:

Mirjana Tonković diplomirala je psihologiju na Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu 1999. godine s temom Raspoloženje kao determinanta promjene stava. Nakon završenog studija radi u Podravci i VIPnetu kao istraživač tržišta. Od 2003. godine zaposlena je kao znanstvena novakinja na Katedri za eksperimentalnu psihologiju Odsjeka za psihologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Magistrirala je 2007. godine s temom Kognitivna obrada i heterogenost izvora poruke kao odrednice manjinskog i većinskog utjecaja. Doktorirala je 2011. godine s temom Riječi u prostoru: mentalna reprezentacija apstraktnih i konkretnih pojmova.

Mirjana Tonković sudjeluje u nastavi iz kolegija Psihologija jezika, Psihologijski praktikum 2 i 3, Statistika u psihologiji 1 i 2. U zvanje docenta izabrana je 2015. godine.

Glavna područja znanstvenog interesa: kognitivna i eksperimentalna psihologija, posebno psihologija jezika te odnos jezika, mišljenja i percepcije u okviru teorije konceptualnih metafora i teorije perceptivnih simbola. Članica je Europskog udruženja za kognitivnu psihologiju, Hrvatskog psihološkog društva i Hrvatske psihološke komore.

 

Reprezentativni radovi: 

Tonković, M. (2013). What us left and what is right? Spatial position as a context for conceptual processing. Review of psychology, 20, 37-45.

Vranić, A., Tonković, M. (2016). A Room With an Overview: The Effects of Schematic Processing, Mood and Exposure Duration on Memory Accuracy. Current Psychology,36, 358-365.

Tomić, I., Tonković, M., Ivanec, D. (2017). Effects of psychological distance and need for cognitive closure on impression formation. The Journal of General Psychology, 144, 1-15.

 

Uloga u projektu: 

Mirjana Tonković sudjeluje u planiranju i provođenju računalnih istraživanja i istraživanja koja se provode putem papira i olovke. To se odnosi na programiranje eksperimenata u računalnom programu E-Prime (kontrolirano zadavanje podražaja i mjerenje vremena i točnosti odgovaranja, usmeno ili odgovarnjem pomoću tikovnice ili uređaja za precizno mjerenje vremena reakcije, Chronos). Uz to je zadužena za metodološke aspekte istraživanja (kreiranje upitnika, redoslijed postavljanja pitanja te organizacija i provođenje istraživanja). Zadužena je i za statističku obradu podataka. Projektu će posvetiti 30% vremena.

 

Osobne stranice:

http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=257112

https://www.researchgate.net/profile/Mirjana_Tonkovic

 777 total views,  2 views today

This post is also available in: enEnglish (Engleski)