Anita Peti Stantić

Biografija:  

Anita Peti-Stantić rođena je u Virovitici, a u Zagrebu je završila osnovnu i srednju školu te se 1985. upisala na Filozofski fakultet, jednopredmetno na jugoslavistiku (danas: Odsjek za kroatistiku) i istovremeno dvopredmetno na klasičnu filologiju. Diplomirala je u listopadu 1989. s diplomskom radnjom Ironija u dramaturgiji Antuna Šoljana. Na Sveučilištu Yale (SAD) je stekla stupanj M.A., a poslijediplomski je studij nastavila na Sveučilištu u Beču uz mentorstvo akademika Radoslava Katičića. Doktorirala je 2002. s temom Poredbena sintaksa ličnih zamjenica u južnoslavenskim jezicima pod mentorstvom prof. Ive Pranjkovića.

Od studenog 1999. godine zaposlena je na Odsjeku za slavistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (danas Odsjek za južnoslavenske jezike i književnosti). Voditeljica je Katedre za slovenski jezik i književnost, a u više je navrata bila pročelnica Odsjeka.

Od 2006. je godine vodila znanstveni projekt pod naslovom Hrvatska i bliskosrodne kulturnojezične zajednice. Osim znanstvenih monografija, autorica je Velikog slovensko-hrvatskog i hrvatsko-slovenskog rječnika (2014) i prevoditeljica sa slovenskog i engleskog.

Od 2011. do 2013. godine bila je predsjednica Hrvatskoga društva za primijenjenu lingvistiku te, zajedno s kolegama, organizirala dva znanstvena skupa i uredila četiri zbornika s tih skupova (dva domaća i dva inozemna).

Akademsku godinu 2009/2010. provela je u Centru za kognitivna istraživanja Sveučilišta Tufts u Americi, gdje je kao Fulbrightova stipendistica radila na projektu The Relationship Between Scrambling and the Position of the Clitic Cluster in Slavic Languages.

Osim sociolingvističkih tema kojima se bavila godinama, danas su u središtu njezina interesa kognitivna lingvistika, osobito informacijska struktura, kao i pomaci u suodnosu gramatičkih razina. Uz to se bavi proučavanjem lingvističkoga statusa pacijenata s afazijom i gramatikama nasljednih govornika.

Anita Peti-Stantić u posljednjih je pet godina zaokupljena istraživanjem suodnosa gramatičke i leksičke strukture jezika s različitih teorijskih lingvističkih i psiholingvističkih, eksperimentalnih stajališta. Tome je uvelike pridonio dvogodišnji boravak u Centru za kognitivne studije Sveučilišta Tufts u Sjedinjenim Američkim Državama (2013-2015), gdje je uz suradnju s Rayem Jackendoffom imala prilike sudjelovati na tjednim znanstvenim seminarima, kako na samom sveučilištu (seminarske istraživačke skupine R. Jackendoffa, D. Dennetta, G. Kuperberg i M. Wolf), tako i na sveučilištima Harvard (sudjelovanje na seminarima J. Snedeker i M. Polinsky) i MIT (sudjelovanje na seminarima N. Chomskog). S Rayem Jackendoffom je dvije godine intenzivno surađivala na projektu vezanom uz hijerarhiju gramatičkih struktura, u kojem se posebno bavila osobama s afazijom i fonološko-semantičkim i sintaktičko-semantičkim sučeljem u informacijskoj strukturi rečenice.

Peti-Stantić 2014. godine počinje surađivati na međunarodnom projektu Coordinated Research in the Experimental Morphosyntax of South Slavic Languages (EMSS), primarno posvećenom psiholingvističkim istraživanjima slaganja u južnoslavenskim jezicima.

Projekt Modeliranje mentalne gramatike hrvatskoga: ograničenja informacijske strukture logično se nastavlja na suradnju s prof. Rayem Jackendoffom u SAD-u i na projekt EMSS, uz bitno proširenje interesa u smjeru semantičkih kategorija konkretnosti i predočivosti te informacijske strukture, što je dugogodišnja istraživačka tema Peti-Stantić.

Anita Peti-Stantić u posljednjih je pet godina održala više od 20 pozvanih izlaganja na sveučilištima u SAD-u, Hrvatskoj i Sloveniji. Neka od značajnijih su:

  1. “Competence, performance and language policy“, International conference Perspectives of Language Planning and Policy, Sveučilište u Rijeci, 3.6.2016.
  2. “Experimental Syntax of Croatian: Linearity Beats Hierarchy in Gender“, CogNetwork, University of California at Berkeley, Berkeley, SAD, 25.4.2016.
  3. “Grammar and lexicon”, Psycho- and neurolinguistic approaches to the grammar-lexicon distinction, Copenhagen, Danska, 1-3. 10.2015.
  4. “Gradient Grammaticality, Information Structure and the Parallel Architecture“, Slavic Cognitive Linguistics Conference, Zagreb, 27-29. 9. 2012.
  5. “Informacijska struktura i fonološko-sintaktičko sučelje“, 5. hrvatski sintaktički dani, Osijek, 8.11.2012.

STIPENDIJE I NAGRADE

2015. Godišnja nagrada Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za Veliki slovensko-hrvatski i hrvatsko-slovenski rječnik (Mozaik knjiga, 2014)

2010–2011. Istraživačka stipendija Fulbrightove zaklade

Projekt: The Relationship Between Scrambling and the Position of the Clitic Cluster in Slavic Languages

NAJVAŽNIJE ZNANSTVENE SURADNJE

Prof. dr. Ray Jackendoff, TEMA: hijerarhija gramatičkih struktura, Sveučlište Tufts, SAD

Prof. dr. Keith Langston, TEMA: jezična politika i jezično planiranje, UGA, SAD

Prof. dr. Andrew Nevins, TEMA: koordinirano istraživanje eksperimentalne morfosintakse u južnoslavenskim jezicima, University College London, London, Velika Britanija

Prof. dr. Rui Alves, TEMA: Osnaživanje europskih kompetencija uz pomoć uspostavljanja Europske mreže pismenosti, COST akcija IS1401

 

Reprezentativni radovi: 

PETI-STANTIĆ, Anita (2015). “How much Grammar is needed in Lexicon?” u: Slovnica in slovar: aktualni jezikovni opis/Grammar and Dictionary: Current language description, (ur.) Smolej, Mojca, Ljubljana: Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik, Filozofska fakulteta v Ljubljani: 569-577. http://centerslo.si/wp-content/uploads/2015/11/34_2-Peti-Sta.pdf

PETI-STANTIĆ, Anita i Keith LANGSTON (2015). “Borderlands and Transborder Regions of the Croatian Language: How Far Back in History Is Enough?” u: The Palgrave Handbook of Slavic Languages, Identities and Borders. (ur.) Tomasz Kamusella, Motoki Nomachi, Catherine Gibson. Palgrave MacMillan: 309-329. http://www.palgrave.com/us/book/9781137348388

PETI-STANTIĆ, Anita i Keith LANGSTON (2014). Language Planning and National Identity in Croatia. Palgrave MacMillan. http://www.palgrave.com/us/book/9781137390592

PETI-STANTIĆ, Anita (2014). “Informativity of the sentence information structure: word order.” Language as Information. (ur.) Anita Peti-Stantić, Mateusz Milan Stanojević. Peter Lang Verlag. 155-178.

PETI-STANTIĆ, Anita (2014). “Informacijska struktura rečenice i fonološko-sintaktičko sučelje.” Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje vol 39. Zagreb. 557-580. http://hrcak.srce.hr/117893

 

Uloga u projektu: voditeljica projekta

 

Osobne stranice:

http://www.ffzg.unizg.hr/slaven/juzslav/nastavnici/anita-peti-stantic/

http://unizg.academia.edu/AnitaPetiStantic

https://www.researchgate.net/profile/Anita_Peti-Stantic

https://bib.irb.hr/lista-radova?autor=171263

 1,884 total views,  1 views today

This post is also available in: enEnglish (Engleski)