Irina Masnikosa

Irina Masnikosa rođena je 1989. godine u Našicama. Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu završila je preddiplomski i diplomski studij lingvistike i rusistike. Diplomirala je 2014. godine s temom Moskovski metro na filmu, a doktorirala 2019. godine na Poslijediplomskom doktorskom studiju lingvistike na Filozofskom fakultetu u Zagrebu s temom: Analiza i procesiranje glagolske skupine u hrvatskome jeziku – ograničenja informacijske strukture (mentorica: prof. Anita Peti-Stantić).

 1,845 total views,  2 views today

This post is also available in: enEnglish (Engleski)