Maja Anđel

Biografija:

Maja Anđel diplomirala je na studiju germanistike i romanistike na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, gdje je i doktorirala 2006. godine radom o primjeni konekcionističkih mreža u jezikoslovlju. Usavršavala se u Austriji, Kini i Sjedinjenim Državama. Izvanredna je profesorica na Odsjeku za germanistiku Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i predstojnica Katedre za prevođenje njemačkog jezika. Predaje niz kolegija iz općeg germanističkog jezikoslovlja, psiholingvistike, kognitivne lingvistike i prevoditeljstva.

Objavila je brojne znanstvene radove i jedan udžbenik (Kompendium der Phonetik und Phonologie der deutschen Sprache). Članica je uredništva časopisa Zagreber germanistische Beiträge. Surađivala je na nekoliko znanstvenih projekata na Odsjeku za germanistiku Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, na jednom projektu Austrijske akademije znanosti, te na projektu Europskog socijalnog fonda „Usklađivanje studijskih programa s potrebama tržišta rada“. Članica je Međunarodnog udruženja germanista (IVG).

 

Reprezentativni radovi: 

Anđel, Maja; Dolović, Ivana; Lütze-Miculinić, Marija (2012.): Vernetzung von präpositionalen Bedeutungen im mentalen Lexikon kroatischer Deutsch und Englisch lernender Jugendlicher. Zagreber germanistische Beitraege : Jahrbuch fuer Literatur- und Sprachwissenschaft. 20; 165-182.

Anđel, Maja (2012.): Unterschiede in konnektionistischer Sprachverarbeitung: Deutsch und Kroatisch. Estudios Filológicos Alemanes. 24; 73-83.

Anđel, Maja; Radanović, Jelena; Feldman, Laurie Beth; Milin, Petar (2015.): Processing of cognates in Croatian as L1 and German as L2. NetWordS 2015 -Word Knowledge and Word Usage. Proceedings of the NetWordS Final Conference on Word Knowledge and Word Usage: Representations and Processes in the Mental Lexicon. Pirrelli, Vito ; Marzi, Claudia ; Ferro, Marcello (ur.)., Pisa, Italija. – pdf – http://ceur-ws.org/Vol-1347/paper41.pdf

 

Uloga u projektu: istraživač

 

Osobne stranice: 

http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=254434

 822 total views,  1 views today

This post is also available in: enEnglish (Engleski)