Gordana Keresteš

Biografija: 

Gordana Keresteš je profesorica razvojne psihologije na Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Nositeljica je kolegija iz područja razvojne psihologije na preddiplomskom (Psihologija djetinjstva i adolescencije), diplomskom (Psihologija roditeljstva) i doktorskom studiju psihologije (Metodologija istraživanja razvoja; Obitelj kao kontekst razvoja) te doktorskom studiju glotodidaktike (Razvojna psihologija). Njezini istraživački interesi usmjereni su na odnose roditelja i djece, ulogu kontekstualnih faktora u razvoju te, u novije vrijeme, razvoj vještina čitanja i pisanja. Bila je zamjenica pročelnika Odsjeka za psihologiju (2004-05), tajnica Hrvatskog psihološkog društva (1991-92) i članica Vijeća za djecu Vlade Republike Hrvatske (više mandata). Trenutačno je članica Upravnog odbora Hrvatske udruge za ranu intervenciju u djetinjstvu, Savjeta znanstvenog časopisa Klinička psihologija te nekoliko strukovnih udruženja, uključujući Europsko udruženje za razvojnu psihologiju.

 

Reprezentativni radovi: 

Keresteš, G. (2006). Children’s aggressive and prosocial behavior in relation to war exposure: Testing the role of perceived parenting and child’s gender. International Journal of Behavioral Development, 30 (3), 227-239.

Hutteman, R., Bleidorn, W., Keresteš, G., Brković, I., Butković, A., Denissen, J.J. (2014). Reciprocal associations between parenting challenges and parents’ personality development in young and middle adulthood. European Journal of Personality, 28 (2), 168-179.

Brković, I., Keresteš, G., Puklek Levpušček, M. (2014). Trajectories of change and relationship between parent-adolescent school-related conflict and academic achievement in early adolescence. Journal of Early Adolescence, 34 (6), 792-815.

 

Uloga u projektu: 

Gordana Keresteš uključena je u aktivnosti planiranja, pripreme i provođenja psiholingvističkih eksperimenata te sudjeluje u pripremi prikupljenih podataka za statističku analizu, provedbi statističke analize i interpretaciji rezultata. Također pomaže u uspostavljanju kontakata sa školama i radi na osmišljavanju i provođenju radionica s učenicima i nastavnicima. Zadužena je i za diseminaciju rezultata projekta. Na projektu radi 20% vremena.

 

Osobne stranice: 

https://bib.irb.hr/lista-radova?autor=180331

http://psihologija.ffzg.unizg.hr/gordana-kerestes

 952 total views,  1 views today

This post is also available in: enEnglish (Engleski)