Jana Willer Gold

Biografija:

2005. godine završila je studij francuskog jezika i književnosti i opće lingvistike na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, a 2006. magisterij iz lingvistike na University College London, Ujedinjeno Kraljevstvo. Od 2007. do 2016. godine zaposlena je kao znanstvena novakinja-asistentica na Katedri za opću lingvistiku na Odsjeku za lingvistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, gdje je predavala na kolegijima Fonologija, Semantika, Mentalni leksikon i Uvod u opću lingvistiku. 2013. godine obranila je doktorski rad pod naslovom „Minimalistički pristup strukturi glagolskih skupina sa složenom dopunom u hrvatskome jeziku” na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Pohađala je odabrana predavanja na doktorskom studiju Jezik, komunikacija i kognitivna neuroznanost (JEKON, ak.god. 2008./2009.) Sveučilišta u Zagrebu te međunarodne ljetne škole (EGG (2008. i 2009.), EALing (2006., 2007. i 2008.) i DGfS-CNRS Summer School on Linguistic Typology (2010)). 2010. i 2014. godine provela je po tri mjeseca na znanstvenom usavršavanju na University College London, Ujedinjeno Kraljevstvo. Od 2014. godine do danas u službi je koordinatorice znanstvenog projekta Leverhulme zaklade dodijeljenog prof. dr. sc. Andrewu Nevinsu na University College u Londonu, UK (naslov projekta Coordinated Research in Morphosyntax of South Slavic Languages). Sudjelovala je u organizaciji Ljetne Škole Hrvatskog Filološkog Društva (2008.) i radionice „Specifičnosti govora Arbanasa” (2012.) te na prikupljanju podataka za međunarodni projekt ERC (Evolution of Semantic Systems, 2012.). U organizacijskom je odboru međunarodnih konferencija HDPL 2012, HDPL 2013, Syntax of the Worlds Languages 2012, AAB 2015, EAB 2016, RCAB 2017 i međunarodne ljetne škole The first NetWordS Summer School 2012. Bila je voditeljica Zagrebačkog lingvističkog kruga (2011./12.) u sklopu HFD-a te je suvoditeljica Lingvističke grupe četvrtkom i Lingvističkog laboratorija u sklopu Odsjeka za lingvistiku. Znanstveni interesi: Sučelje sintakse i pragmatike, procesiranje informacijske strukture, nominalizacija, sročnost i konjunkcija.

 

Reprezentativni radovi: 

Jana Willer-Gold, Boban Arsenijević, Mia Batinić, Nermina Čordalija, Marijana Kresić, Nedžad Leko, Lanko Marušič, Tanja Miličev, Nataša Miličević, Ivana Mitić, Andrew Nevins, Anita Peti-Stantić, Branimir Stanković, Tina Šuligoj and Jelena Tušek. 2016. Conjunct Agreement and Gender in South Slavic: From Theory to Experiments to Theory (pdf). Journal of Slavic Linguistics 24.1:187-225. (DOI: 10.1353/jsl.2016.0003)

Marijan Palmović and Jana Willer-Gold. 2016. Croatian Mixed Gender Conjuncts Agreement: an ERP Study (pdf). Journal of Slavic Linguistics 24.1:137-161. (DOI: 10.1353/jsl.2016.0000)

Jana Willer-Gold. 2016. Obilježja imenice koja podliježe uklapanju u diskurs. Jezikoslovlje 17.1-2: 33-49. http://hrcak.srce.hr/167792

 

Uloga u projektu: Suradnica/mladi istraživač

 

Osobne stranice: 

http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=297131

https://ucl.academia.edu/JanaWillerGold

 693 total views,  1 views today

This post is also available in: enEnglish (Engleski)