Peter Hagoort

Mozak koji sluša i govori

Peter Hagoort

Max Planck Institute for Psycholinguistics

Donders Institute for Brain, Cognition and Behaviour

Radboud University Nijmegen

Struktura ljudskog mozga omogućuje nam da jezik bez formalnog poučavanja usvojimo u prvoj godini života. U ovom ću se izlaganju baviti time koje karakteristike naš mozak čine spremnim za jezik. Uz neuronsko ustrojstvo, raspravljat ću i o funkcionalnim aspektima obrade jezika. Među istraživačima jezika utjecajan je stav da je naša jezična sposobnost ustrojena na temelju fregeanske kompozicionalnosti, što znači da je značenje iskaza funkcija značenja njegovih dijelova i sintaktičkih pravila na temelju kojih su ti dijelovi složeni. U izlaganju ću prikazati rezultate snimanja pomoću funkcionalne magnetske rezonancije i metode evociranih potencijala, a koji nisu u skladu s takvim klasičnim modelom interpretacije jezika. Naša istraživanja upućuju na model u kojem znanje o kontekstu i svijetu, znanje o popratnim informacijama iz drugih modaliteta kao i znanje o govorniku djeluje neposredno te se obrađuje pomoću istih brzih procesa u mozgu koji se koriste i kod kombiniranja značenja pojedinih riječi u cjelovitu mentalnu reprezentaciju poruke. Upravo se na taj način jezik prikazuje u modelu Memory, Unification, Control (Pamćenje, Integracija, Kontrola). Prikazat ću podatke povezanosti u mirovanju kao i podatke iz velikog istraživanja pomoću magnetoencefalografije (N=204) te ću govoriti o ulozi temporalnog i donjeg frontalnog korteksa. Također ću govoriti o rezultatima funkcionalne magnetske rezonancije koji ukazuju da hipoteza o zrcalnim neuronima nije dovoljna za objašnjenje razumijevanja jezika. Razumijevanje poruke koju govornik želi prenijeti zahtijeva objašnjenje pomoću mreže Teorije uma (engl. Theory of Mind network). Zacrtat ću sliku obrade jezika iz perspektive znanja ukotvljenog u mozgu (engl. embrained). Tvrdit ću da je za cjelovito objašnjenje neurobiološkog temelja jezika potrebno stvari sagledati iz perspektive višestrukih mreža. Najzad, pokazat ću i zašto je teško održati dobro izlaganje.

 

 156 total views,  1 views today

This post is also available in: enEnglish (Engleski)