Irina Masnikosa

Irina Masnikosa rođena je 1989. godine u Našicama. Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu završila je preddiplomski i diplomski studij lingvistike i rusistike. Diplomirala je 2014. godine s temom Moskovski metro na filmu. Od 2014. godine upisana je na Poslijediplomski doktorski studij lingvistike na Filozofskom fakultetu u Zagrebu.

Znanstveni interesi: jezično procesiranje, elipsa i sučelje sintakse i semantike.