HRVATSKA PSIHOLINGVISTIČKA BAZA

Dobrodošli u Hrvatsku psiholingvističku bazu – portal na kojem možete pretraživati ukupno 6000 riječi – 3000 iz korpusa hrvatskoga jezika, 1500 iz Hrvatskog čestotnog rječnika i 1500 iz udžbeničkih tekstova za četvrti, peti i šesti razred osnovne škole (Hrvatski jezik, Matematika, Povijest, Geografija, Priroda).

Riječi je moguće pretraživati na temelju objektivnih uvjeta kao što su vrsta riječi, duljina riječi, rod i živost imenica, čestoća riječi u internetskom korpusu hrvatskoga jezika hrWaC. Uz to, riječi je moguće pretraživati i na temelju uvjeta dobivenih psiholingvističkim istraživanjima. Ti su uvjeti konkretnost, predočivost, relativna čestoća i dob usvajanja.

Kako biste saznali koje su riječi do sada uvrštene u bazu, kliknite na sve riječi.

Baza se može pretraživati tako da tražite sve podatke koji vas zanimaju o pojedinoj riječi, ali i tako da se, uz pomoć dodatnih filtera, ograniči pretraživanje i usporede podaci za više riječi.

Baza riječi se može preuzeti na sljedećem linku.

Pretraži bazu

ili napravi upit


Hrvatska psiholingvistička baza nastala je i razvija se u sklopu projekta Hrvatske zaklade za znanost HRZZ-IP-2016-06-1210 MODELIRANJE MENTALNE GRAMATIKE HRVATSKOGA: OGRANIČENJA INFORMACIJSKE STRUKTURE koji vodi prof. dr. sc. Anita Peti-Stantić, a u čijem radu sudjeluju istraživači s Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, kao i kolege s Instituta Jožef Stefan u Ljubljani i University College u Londonu.

Početna zbirka od 3000 riječi u Hrvatskoj psiholingvističkoj bazi sastoji se od po 1000 imenica, glagola i pridjeva hrvatskoga jezika iz flektivnog leksikona hrLex, čija je frekvencija očitana iz korpusa hrWaC. S obzirom na planirani opseg baze, ekscerpirani su samo leksemi koji se u korpusu pojavljuju češće od 3000 puta. Razlog takvom odabiru je procjena da ispitanici, budu li suočeni s leksemima koji su rijetki i čije im je značenje nepoznato, neće moći procijeniti ni njihovu konkretnost, ni predočivost. Takvom je metodom izdvojeno 7695 imenica, 2849 glagola i 3124 pridjeva. S tako dobivenih popisa slučajnim je izborom odabrano po 1000 leksema za svaku vrstu.

Za sve dodatne podatke možete se javiti na: anita.peti-stantic@ffzg.hr


Peti-Stantić, Anita et al. (2018). Hrvatska psiholingvistička baza (HPB). Projekt HRZZ-IP-2016-06-1210 Modeliranje mentalne gramatike hrvatskoga: ograničenja informacijske strukture.

Objavljeni znanstveni radovi vezani uz rad na Hrvatskoj psiholingvističkoj bazi:

Peti-Stantić, Anita, Maja Anđel, Gordana Keresteš, Nikola Ljubešić, Mateusz-Milan Stanojević, Mirjana Tonković (2018). Psiholingvističke mjere ispitivanja 3000 riječi hrvatskoga jezika: konkretnost i predočivost. Suvremena lingvistika.

Tušek, Jelena, Anita Peti-Stantić (2018). Što je predočivo, a što konkretno u hrvatskom? Zbornik Hrvatskoga društva za primijenjenu lingvistiku „Jezik i njegovi učinci“. Zagreb: HDPL i Srednja Europa.


Kontakt

prof. dr. sc. Anita Peti-Stantić
Odsjek za južnoslavenske jezike i književnosti
Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Lučićeva 3
10000 Zagreb
Tel. +385 (0)1 4092 275
E-mail: anita.peti-stantic@ffzg.hr