Izlaganje: Croatian Conjunct Agreement Preferences Disambiguate Relative Clause Antecedent

Na konferenciji Neuroscience of Language  koja se održava u Abu Dhabiju 22. i 23. travnja 2019. suradnica na projektu MEGAHR Jana Willer-Gold održat će prezentaciju pod naslovom “Croatian Conjunct Agreement Preferences Disambiguate Relative Clause Antecedent”. Rad je izrađen u suradnji s Anom Matić i Marijanom Palmovićem s Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta u Zagrebu i Anitom Peti-Stantić, voditeljicom projekta MEGAHR.

 4 total views,  1 views today