ESCOP: Psycholinguistic estimates and lexical decision times for 1000 Croatian nouns

Mirjana Tonković izlagat će na međunarodnoj konferenciji Europskog udruženja za kognitivnu psihologiju koja se održava od 25. do 28. rujna 2019. na Tenerifima.  Izlaganje u obliku postera pod naslovom Psycholinguistic estimates and lexical decision times for 1000 Croatian nouns pripremljeno je u suradnji s Francescom Dumančić, Denisom Vlašičekom i suradnicama na projektu Gordanom Keresteš i Anitom Peti-Stantić.

Popis izlaganja  obliku postera dostupan je ovdje

Program konferencije možete pronaći ovdje

 9 total views,  1 views today