Hrvatska psiholingvistička baza bogatija za 3000 riječi

Hrvatska psiholingvistička baza koja je nastala i razvija se u sklopu projekta MEGAHR (HRZZ-IP-2016-06-1210) nadopunjena je s novih 3000 riječi – imenica, glagola i pridjeva. U ovom je izboru 1500 riječi iz Hrvatskog čestotnog rječnika, uz još 1500 riječi iz udžbeničkih tekstova za četvrti, peti i šesti razred osnovne škole (Hrvatski jezik, Priroda, Povijest, Matematika, Geografija).

Studentska populacija procjenjivala je konkretnost, predočivost, relativnu čestoću i dob usvajanja tih riječi, a za svaku su pojedinu riječ, uz podatke o tim procjenama, dostupni i podaci o vrsti riječi, duljini riječi, rodu i živosti imenica, te čestoći riječi u internetskom korpusu hrvatskoga jezika hrWaC.

Pretraživanje baze moguće je na ovoj poveznici.

Ako želite pretražiti prvih 3000 dodanih riječi, u prvom padajućem izborniku odaberite “Baza riječi”, a zatim u treće polje upišite vrijednost “1“. 

Ako želite pretražiti drugih 3000 riječi, u prvom padajućem izborniku odaberite “Baza riječi”, a zatim u treće polje upišite vrijednost “2“.

Ako želite pretražiti svih 6000 riječi koje trenutno čine Hrvatsku psiholingvističku bazu, samo odaberite opciju “SVE RIJEČI”.

 78 total views,  1 views today