Croatian Psycholinguistic Database: Challenges and Achievements

Anita Peti-Stantić održat će izlaganje pod naslovom “Croatian Psycholinguistic Database: Challenges and Achievements” pripremljeno u suradnji s Mirjanom Tonković. Izlaganje će biti održano na Međunarodnom znanstvenom skupu E-rječnici i e-leksikografija koji se u organizaciji Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Hrvatske zaklade za znanost i Sveučilišta VERN održava 10. i 11. svibnja 2019. (VERN, Iblerov trg 14).